ประชาสัมพันธ์

อาหารเสริมทุกชนิดไม่สามารถทดแทนยาต้านไวรัสได้

ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหลายชนิดได้มีการเผยแพร่และโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณในการรักษาผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี …

Read more