ประชาสัมพันธ์

รู้หรือไม่ เอชไอวี ไม่เท่ากับ เอดส์

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค และ ดร.แพทย์หญิงนิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ ให้สัมภาษณ์และถ่ายทอดเรื่องราว …

Read more