ประชาสัมพันธ์

วิวัฒนาการรักษาโรคเอดส์

วิวัฒนาการรักษาโรคเอดส์ รศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล ให้สัมภาษณ์ในรายการ “พบหมอรามา” ช่วง Meet the Experts ช่อง RAMA CHANNEL ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Read more