การกินอาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มเซลล์ภูมิต้านทานซีดี4 ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ตามที่มีโฆษณาอ้างผลิตภัณฑ์อาหารเสริมช่วยเพิ่มภูมิต้านทานซีดี4 ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี จนเกิดการเข้าใจผิดหลงเชื่อเสียเงินซื้อมาบริโภคโดยไม่จำเป็น ความจริงคือ

  1. เซลล์ภูมิต้านทานในร่างกายเปลี่ยนแปลงระหว่างวันได้ โดยค่าปกติ 470-1404 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร ค่าซีดี4 480 วันนี้ อาจเปลี่ยนเป็น 960 อีก 1 เดือนข้างหน้า ตัวเลขเปลี่ยนเพิ่มได้ตามธรรมชาติเอง ถึงไม่กินอาหารเสริมก็เพิ่มขึ้นเองได้
  2. การกินยาต้านไวรัสอย่างถูกต้อง สามารถลดตัวไวรัสในร่างกายและเพิ่มระดับซีดี4 ให้ขึ้นเป็นปกติ โดยไม่จำเป็นต้องเสียเงินซื้ออาหารเสริมมาช่วยแต่อย่างใด
  3. จงมั่นใจว่า “ยาต้านไวรัสเท่านั้นที่ช่วยลดไวรัส และเพิ่มระดับภูมิคุ้มกัน” ไม่มีอาหารเสริมใด ใช้เพิ่มภูมิคุ้มกันหรือรักษาโรคเอดส์ได้