พ.อ.นพ.ฐิติวัฒน์ ช่างประดับ

ปฏิคมสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

แผนกโรคติดเชื้อ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

หัวหน้าแผนกโรคติดเชื้อ

ประวัติการศึกษา

  • ปี พ.ศ. 2556 Phramongkutklao hospital (IDAT) Diplomate of the Thai Subspecialty Board of Infectious Disease
  • ปี พ.ศ. 2552 Phramongkutklao hospital (RCPT) Diplomate of the Thai Board of Internal Medicine
  • ปี พ.ศ. 2546 Phramongkutklao college of medicine Medical degree (M.D.)

ประวัติการทำงาน

  • ปี พ.ศ. 2565 หัวหน้าแผนกโรคติดเชื้อ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • ปี พ.ศ. 2554-2556 Fellowship training in Infectious disease medicine at Phramongkutklao hospital, BKK
  • ปี พ.ศ. 2552-2554 Internist at Fort Inkayuthaborihan hospital, Pattani and Field assignment as medical doctor of Internal Security Operations Command
  • ปี พ.ศ. 2549-2552 Residency training in internal medicine at Phramongkutklao hospital, BKK
  • ปี พ.ศ. 2547-2549 Medical doctor at Fort Mengraimaharaj hospital, Chiangrai
  • ปี พ.ศ. 2546-2547 Medical doctor at Fort Surasakmontri hospital, Lampang