เอดส์รู้เร็วกินยาเร็วยืดอายุยืนยาว

นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ ให้สัมภาษณ์ในรายการ เขย่าข่าวเที่ยง ทางช่อง new)tv
ออกอากาศเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557