วิธีลงทะเบียนสมัครสมาชิกเว็บไซต์
www.thaiaidssociety.org

 


ในการเข้าชมข้อมูลบางหน้า ท่านอาจถูกเรียกถามรหัสผ่านจากทางเว็บไซต์ ถ้าหากท่านยังไม่มี “ชื่อผู้ใช้” พร้อมทั้ง “รหัสผ่าน” ท่านสามารถคลิกที่ “ลงทะเบียน” เพื่อสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

ในขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์นั้น ขอให้ท่านแจ้ง

     1. “ชื่อ”: โดยใช้เป็น ชื่อ-นามสกุล จริง ร่วมกับคำนำหน้า (เช่น นาย นางสาว นพ. พญ. ภก. ภญ. ดร. เป็นต้น)
        ถ้าทางเว็บไซต์ตรวจพบว่าท่านไม่ได้ให้ชื่อจริง บัญชีของท่านจะถูกลบ โดยจะมีเมล์แจ้งไปบอกในภายหลัง


     2. “ชื่อผู้ใช้”: ให้ท่านเลือก username เพื่อใช้เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ ต้องเป็นอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมด สามารถใช้สัญลักษณ์ _ @ . ได้ แต่ห้ามมีเว้นวรรค (ต้องระวังการใช้อักษรตัวใหญ่กับตัวเล็ก เนื่องจากระบบจะถือว่าเป็นตัวอักษรคนละตัวกัน) ซึ่งท่านอาจใช้ email ของท่านเป็น username ได้ โดยความยาวต้องไม่เกิน 25 ตัวอักษร

     3. “อีเมล”: ควรใช้อันเดียวกันกับที่ท่านได้ใช้สมัครสมาชิกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทยไว้แล้ว ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม ฯ ท่านสามารถใช้อีเมลใดก็ได้ โดยท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกสมาคม ฯ ได้ในภายหลัง โดยขอให้ใช้อีเมลเดียวกันนี้
        คลิกดูรายละเอียดการสมัครสมาชิกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทยได้ที่นี่

     4. “รหัสผ่าน”: ให้ท่านเลือก password เพื่อใช้เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ ต้องเป็นอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมดและห้ามมีเว้นวรรค

 

 

เมื่อท่านกรอกข้อมูลเสร็จแล้วเลื่อนลงมา คลิกที่ปุ่ม ซึ่งจะอยู่ทางด้านล่าง เพื่อยืนยันข้อมูลที่จะใช้ลงทะเบียน

 

 

หลังจากนั้น ท่านจะเห็นข้อความข้างต้นนี้ ซึ่งจะแจ้งให้ท่านทราบว่า ทางเว็บไซต์ได้รับทราบการลงทะเบียนของท่านแล้ว แต่ท่านจะต้องยืนยันตัวตนก่อนจึงจะถือว่าสิ้นสุดขั้นตอนการลงทะเบียน โดยเข้าไปเปิดอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้ แล้วคลิกลิงก์ผ่านทางอีเมลที่ท่านจะได้รับจากสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

หากท่านไม่ได้รับอีเมล์ ให้ท่านลองตรวจดูใน junk หรือ spam folder ด้วย

 

 

เมื่อท่านกลับที่เว็บไซต์ www.thaiaidssociety.org อีกครั้ง จากการคลิกลิงก์ในอีเมลที่ท่านได้รับ จนได้เห็นข้อความดังภาพข้างบนนี้แล้ว จึงจะถือว่าการลงทะเบียนของท่านเสร็จสมบูรณ์  หลังจากนั้น ท่านก็จะสามารถเข้าชมข้อมูลในหน้าต่าง ๆ ที่ต้องการได้ โดยกรอก “ชื่อผู้ใช้” พร้อม “รหัสผ่าน” ที่ท่านได้เลือกไว้
คณะผู้จัดทำเว็บไซต์สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
www.thaiaidssociety.org

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2013 เวลา 00:53 น.)