สัมภาษณ์ ศ.ดร.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล

 

               ศ.ดร.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล
อดีตนายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
(วาระ พ.ศ. 2554 - 2556)
ให้สัมภาษณ์ในวารสาร IDV
ฉบับ เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2555
ศ.ดร.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล อดีตนายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย (วาระ พ.ศ. 2554 - 2556) ให้สัมภาษณ์ในวารสาร IDV ฉบับ เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2555

 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2015 เวลา 02:10 น.)