ปัญหาในการลงชื่อเข้าระบบ (Login)

 

สำหรับท่านที่ประสบปัญหาในการลงชื่อเข้าระบบ (Login) ขอให้ท่านตรวจสอบดังต่อไปนี้

 

1. ท่านได้รับเมล์อัตโนมัติจากเว็บไซต์ สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย thaiaidssocieity.org แล้วหรือไม่

หลังจากที่ท่านลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์แล้ว ระบบจะส่งเมล์อัตโนมัติไปยังอีเมล์ที่ท่านแจ้งไว้ในทันที ซึ่งจะใช้ชื่อ subject ว่า Account details for การที่ท่านไม่ได้รับเมล์อัตโนมัตินี้ อาจเกิดได้จากการที่ท่านกรอกอีเมล์ของท่านผิด หรือ กรณีที่กรอกถูกต้องแล้ว เมล์อัตโนมัติดังกล่าวได้เข้าไปอยู่ใน Spam / Junk folder หรือ เมล์ขยะ ในระบบเมล์ของท่าน ดังนั้น ท่านจึงต้องหาอีเมลอัตโนมัตินี้ใน Spam / Junk folder ด้วย

- ในระบบ Hotmail จะใช้คำว่า Junk โดยอยู่เหนือ Draft
- ในระบบ Yahoo Mail จะใช้คำว่า Spam อยู่ระหว่าง Sent กับ Trash
- สำหรับ ระบบ Gmail จะต้อง click ที่ More (หรือ Less) ใต้ Draft ก่อน จึงจะพบกับ Spam folder


เมื่อท่านพบเมล์อัตโนมัติจากทางเว็บไซต์อยู่ใน spam/junk folder แล้ว ขอให้ท่าน click แจ้งกับระบบอีเมลของท่านด้วยว่า เมล์อัตโนมัตินี้ไม่ใช่ spam/junk (โดย click ที่ปุ่ม not junk หรือ not spam)  เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสำคัญจากทางเว็บไซต์อีกในภายหลัง

 

2. ท่านได้ click link ที่อยู่ในเมล์อัตโนมัติ (ที่ส่งไปจากทางเว็บไซต์) แล้วหรือไม่

เมล์อัตโนมัติที่ทางเว็บไซต์ส่งไปถึงท่าน ไม่เพียงแต่จะแจ้งเตือน ชื่อผู้ใช้ (username) และ รหัสผ่าน (password) ที่ท่านกรอกเลือกไว้ตอนลงทะเบียน แต่เพียงเท่านั้น ในเมล์อัตโนมัติดังกล่าวจะมี link URL address เพื่อให้ท่าน click เข้ามายืนยันการลงทะเบียนสมาชิกกับทางเว็บไซต์อีกครั้งด้วย ถ้าท่านไม่ click link URL address นี้ การลงทะเบียนของท่านจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ทำให้ท่านใช้ username กับ password ที่เลือกไว้ไม่ได้

ในบางครั้งที่ระบบเมล์ของท่าน กับ อีเมลอัตโนมัติจากทางเว็บไซต์ มีความขัดแย้งกัน กล่าวคือ link URL ที่อยู่ในเมล์อัตโนมัติจากทางเว็บไซต์ จะถูกลดทอน URL โดยระบบเมล์ของท่าน (ยกตัวอย่าง เช่น thaimail.com) ทำให้ท่าน click link แล้วไม่สำเร็จ   วิธีแก้ไขคือ ท่านต้อง copy URL ทั้งหมด (รวมส่วนที่ล้นลงบรรทัดต่อไปด้วย ซึ่งอาจจะไม่ได้ถูกทำให้เป็น link โดยระบบอีเมลของท่าน) เพื่อนำมาวางใน address bar ของ web browser แล้วจึงกด enter เพื่อไปยังหน้าเว็บเพจยืนยันการลงทะเบียนเอง

 

3. กรณีที่ท่านไม่สามารถหาเมล์อัตโนมัติดังกล่าวพบ หรือ ไม่สามารถ login ได้ด้วย username และ password หลังจากลองตรวจสอบตามข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว

โดยทั่วไปอีเมล์ที่ตกไปอยู่ใน junk หรือ spam folder จะถูกระบบอีเมลของท่าน ลบภายใน 7-10 วัน ถ้าท่านลงทะเบียนไว้นานกว่า 1 สัปดาห์แล้ว อาจจะทำให้ท่านหาอีเมล์อัตโนมัติใน folder ดังกล่าวไม่พบ  หรือ กรณีที่ประสบปัญหาอื่น ๆ ขอให้ท่านส่งอีเมล์มาที่ thaiaidssociety@gmail.com โดยขอให้ท่านแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

- ชื่อจริง นามสกุลจริง อาชีพ เลขประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
- Username สำหรับเว็บไซต์ที่ท่านต้องการเลือกใช้ตอน login (กรณีเลือก username ใหม่ ให้แจ้ง username เก่า ซึ่งท่านใช้ login ไม่ผ่านด้วย)
- อีเมลที่ท่านเคยใช้กรอกสมัครแล้วประสบปัญหา (กรณีที่ท่านใช้อีเมลอื่น ๆ ของท่านในการส่งเมล์มาแจ้งครั้งนี้)

ผู้ดูแลเว็บไซต์จะดำเนินการตรวจสอบ ตอบคำถาม และแก้ปัญหาให้ท่าน (เช่น ออก password ชั่วคราวให้) ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งท่านจะได้รับเมล์ตอบกลับจากผู้ดูแลระบบ ถ้าท่านไม่ได้รับเมล์ตอบกลับ ท่านจะต้องตรวจสอบใน junk หรือ spam folder ด้วย

 


ติดต่อผู้ดูแลระบบ : thaiaidssociety@gmail.com

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2013 เวลา 01:07 น.)